Wstęp

Witamy w polityce prywatności AAG.

AAG szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) i poinformujemy Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo. Niniejsza informacja o polityce prywatności jest udostępniana w formacie warstwowym, dzięki czemu można przejść do określonych obszarów określonych poniżej. Proszę również skorzystać z glosariusza, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszej informacji o prywatności

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób AXYZ gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika podczas korzystania z tej witryny. Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą informacją o prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi prywatności lub informacjami dotyczącymi rzetelnego przetwarzania, które możemy przekazać w określonych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane . Niniejsze powiadomienie o prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich unieważnienia.

Kontroler

AAG składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsza informacja o polityce prywatności została wydana w imieniu grupy AAG, więc gdy w tej informacji o polityce prywatności wspominamy „AAG”, „my”, „nas” lub „nasz”, mamy na myśli odpowiednią firmę w grupie AAG odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa dane. AAG jest administratorem i odpowiada za tę stronę internetową.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą informacją o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich próśb o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z IOD, korzystając z danych podanych poniżej.

Szczegóły kontaktu

Nasze pełne dane to: Pełna nazwa podmiotu prawnego: AXYZ Nazwa inspektora ochrony danych: Robert Marshall Email address: enquiries@axyz.com Postal address: 5330 South Service Road, Burlington, ON, L7L 5L1, Canada

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Twoimi obawami, zanim zwrócisz się do ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r. Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Twojej relacji z nami.

Linki do stron trzecich

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Dane, które zbieramy o Tobie

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można zidentyfikować tę osobę. Nie obejmuje danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane tożsamości zawiera imię, nazwisko i tytuł.
Data kontaktu zawiera adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
Data transakcji zawiera szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które od nas zakupiłeś.
Dane profilu obejmuje Twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez Ciebie, Twoje opinie i odpowiedzi na ankiety.
Dane użytkowania zawiera informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
Dane marketingowe i komunikacyjne obejmuje Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich.

Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nie zbieramy żadnych Specjalne kategorie danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o Twoim zdrowiu oraz dane genetyczne i biometryczne). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeśli nie podasz danych osobowych

W przypadku, gdy musimy zbierać dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli tak jest w danym momencie.

 

Bądź w kontakcie

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Dołącz do naszej drużyny

Zawsze poszukujemy doświadczonych ludzi, których pasją jest dostarczanie klientom wyjątkowych doświadczeń. Porozmawiajmy!

Ucz się więcej